પ્રોજેક્ટ

પ્રોજેક્ટ

યુએસએ 2018 માં 60sqm ઇન્ડોર P4.8 ચર્ચ LED વિડિઓ વોલ
તુર્કીમાં 60sqm P3.91 સ્ટેજ LED સ્ક્રીન 2018
ઉરુગ્વે 2018માં 50sqm આઉટડોર P4.81 LED Dispaly
મેક્સિકો 2019માં 48sqm P3.91 વક્ર LED ડિસ્પ્લે
યુએસએ 2019 માં 36sqm P3.9 LED ડિસ્પ્લે
બોલિવિયા 2019માં 48sqm HD P2.9 LED સ્ક્રીન
યુએસએ 2018 માં 32sqm P3.91 પૃષ્ઠભૂમિ LED ડિસ્પ્લે
ફ્રાન્સમાં 24sqm P3.91 ઇવેન્ટ LED ડિસ્પ્લે 2019
યુએસએ ચર્ચ 2018 માં 35sqm ઇન્ડોર P3.9 LED ડિસ્પ્લે
બેલ્જિયમ 2021 માં કોન્સર્ટ માટે 32sqm આઉટડોર P4.81 LED વિડિઓ વોલ
બેલ્જિયમ 2020માં ઇવેન્ટ માટે 30sqm આઉટડોર P4.81 LED વોલ
યુએસએ 2018 માં 6sqm ઇન્ડોર P2.97 LED ડિસ્પ્લે
ફ્રાન્સમાં 24sqm P3.91 ઇવેન્ટ LED ડિસ્પ્લે 2019
પેરુ 2020 માં 24sqm આઉટડોર P4.8 LED ડિસ્પ્લે
હંગરે 2018માં 24sqm આઉટડોર P4.81 LED સ્ક્રીન
યુએસએ 2021 માં 24sqm આઉટડોર P3.91 ભાડાની LED સ્ક્રીન
યુએસએ 2019 માં 24sqm ઇન્ડોર P2.9 LED સ્ક્રીન
યુએસએ 2019 માં 20sqm P3.9 ઇન્ડોર LED સ્ક્રીન
યુએસએ 2019 માં સ્ટેજ માટે 20sqm P3.91 LED ડિસ્પ્લે
ફ્રાંસ 2018 માં 18sqm P3.91 સ્ટેજ LED સ્ક્રીન
યુએસએ 2020 માં 16sqm આઉટડોર P3.91 સ્ટેજ LED વોલ
યુએસએ 2020 માં 15sqm P2.5 LED ડિસ્પ્લે
કેનેડા 2021માં 15 ચોરસ મીટર P3.91 બેકડ્રોપ LED ડિસ્પ્લે
યુએસએ 2019 માં 15 ચોરસ મીટર ઇન્ડોર P3.91 LED ડિસ્પ્લે
ચિલી 2019માં 12sqm P6 આઉટડોર LED સ્ક્રીન
ફ્રાંસ 2018 માં 12sqm P3.91 ભાડાની LED સ્ક્રીન
યુએસએ 2019 માં લગ્ન માટે 12sqm P3.91 LED ડિસ્પ્લે
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ 2019માં 12sqm P2.5 HD LED સ્ક્રીન
ફ્રાન્સમાં 2019માં 12sqm આઉટડોર P3.91 LED ડિસ્પ્લે
યુએસએ 2020 માં 9sqm આઉટડોર P3.91 LED ડિસ્પ્લે
ફ્રાંસ 2020 માં 8sqm આઉટડોર P3.91 LED સ્ક્રીન
બેલ્જિયમમાં જાહેરાત માટે 6sqm P4.81 આઉટડોર LED ડિસ્પ્લે
યુએસએ 2019 માં 8sqm આઉટડોર P3.9 LED સ્ક્રીન
યુએસએ 2020 માં હોટેલ માટે 6sqm P3.9 LED સ્ક્રીન
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો