Dự án

Dự án

Tường video LED nhà thờ P4.8 trong nhà rộng 60m2 ở Mỹ 2018
Màn hình LED sân khấu P3.91 60m2 tại Thổ Nhĩ Kỳ 2018
Màn hình LED P4.81 ngoài trời rộng 50m2 ở Uruguay 2018
Màn hình LED cong P3.91 48m2 ở Mexico 2019
Màn hình LED P3.9 36m2 tại Mỹ 2019
Màn hình LED HD P2.9 48m2 tại Bolivia 2019
Màn hình LED nền P3.91 32m2 tại Mỹ 2018
Màn hình LED sự kiện P3.91 24m2 tại Pháp 2019
Màn hình LED P3.9 trong nhà 35m2 tại Nhà thờ Hoa Kỳ 2018
Tường video LED P4.81 ngoài trời rộng 32m2 dành cho buổi hòa nhạc ở Bỉ 2021
Tường LED P4.81 ngoài trời rộng 30m2 cho sự kiện ở Bỉ 2020
Màn hình LED P2.97 trong nhà 6m2 tại Mỹ 2018
Màn hình LED sự kiện P3.91 24m2 tại Pháp 2019
Màn hình LED P4.8 ngoài trời 24m2 ở Peru 2020
Màn hình LED P4.81 ngoài trời 24m2 tại Hungray 2018
Màn hình LED cho thuê P3.91 ngoài trời 24m2 ở Mỹ 2021
Màn hình LED P2.9 trong nhà 24m2 tại Mỹ 2019
Màn hình LED trong nhà P3.9 20m2 tại Mỹ 2019
Màn hình LED P3.91 20m2 dành cho sân khấu tại Mỹ 2019
Màn hình LED sân khấu P3.91 18m2 tại Pháp 2018
Tường LED sân khấu ngoài trời P3.91 16m2 ở Mỹ 2020
Màn hình LED P2.5 15m2 tại Mỹ 2020
Màn hình LED phông nền P3.91 15 mét vuông ở Canada 2021
Màn hình LED P3.91 trong nhà 15 m2 tại Mỹ 2019
Màn hình LED ngoài trời P6 12m2 ở Chile 2019
Màn hình LED cho thuê 12m2 P3.91 tại Pháp 2018
Màn hình LED 12m2 P3.91 cho đám cưới ở Mỹ 2019
Màn hình LED HD P2.5 12m2 tại Thụy Sĩ 2019
Màn hình LED P3.91 ngoài trời 12m2 tại Pháp 2019
Màn hình LED P3.91 ngoài trời 9m2 ở Mỹ 2020
Màn hình LED P3.91 ngoài trời 8m2 ở Pháp 2020
Màn hình LED ngoài trời P4.81 6m2 dành cho quảng cáo ở Bỉ
Màn hình LED P3.9 ngoài trời 8m2 tại Mỹ 2019
Màn hình LED P3.9 6m2 cho khách sạn ở Mỹ 2020
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi