പദ്ധതി

പദ്ധതി

60 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഇൻഡോർ P4.8 ചർച്ച് എൽഇഡി വീഡിയോ വാൾ യുഎസ്എ 2018
60sqm P3.91 സ്റ്റേജ് LED സ്‌ക്രീൻ ടർക്കി 2018
2018 ഉറുഗ്വേയിൽ 50 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഔട്ട്ഡോർ P4.81 LED ഡിസ്പാലി
മെക്സിക്കോ 2019 ൽ 48 ചതുരശ്ര മീറ്റർ പി 3.91 വളഞ്ഞ എൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേ
USA 2019-ൽ 36 ചതുരശ്ര മീറ്റർ P3.9 LED ഡിസ്പ്ലേ
ബൊളീവിയ 2019 ൽ 48 ചതുരശ്ര മീറ്റർ HD P2.9 LED സ്‌ക്രീൻ
USA 2018-ൽ 32sqm P3.91 പശ്ചാത്തല LED ഡിസ്പ്ലേ
2019 ഫ്രാൻസിലെ 24 ചതുരശ്ര മീറ്റർ P3.91 ഇവൻ്റ് LED ഡിസ്പ്ലേ
USA ചർച്ച് 2018-ൽ 35 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഇൻഡോർ P3.9 LED ഡിസ്പ്ലേ
2021 ബെൽജിയത്തിലെ കച്ചേരിക്കുള്ള 32 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഔട്ട്‌ഡോർ P4.81 LED വീഡിയോ വാൾ
ബെൽജിയം 2020 ലെ ഇവൻ്റിനായി 30 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഔട്ട്‌ഡോർ P4.81 LED വാൾ
6 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഇൻഡോർ P2.97 എൽഇഡി ഡിസ്‌പ്ലേ യുഎസ്എ 2018 ൽ
2019 ഫ്രാൻസിലെ 24 ചതുരശ്ര മീറ്റർ P3.91 ഇവൻ്റ് LED ഡിസ്പ്ലേ
2020 പെറുവിൽ 24 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഔട്ട്‌ഡോർ P4.8 LED ഡിസ്‌പ്ലേ
Hungray 2018-ൽ 24 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഔട്ട്‌ഡോർ P4.81 LED സ്‌ക്രീൻ
USA 2021-ൽ 24 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഔട്ട്‌ഡോർ P3.91 വാടക എൽഇഡി സ്‌ക്രീൻ
24 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഇൻഡോർ P2.9 എൽഇഡി സ്‌ക്രീൻ യുഎസ്എ 2019 ൽ
2019 യുഎസ്എയിലെ 20 ചതുരശ്ര മീറ്റർ പി3.9 ഇൻഡോർ എൽഇഡി സ്‌ക്രീൻ
USA 2019 ലെ സ്റ്റേജിനായി 20sqm P3.91 LED ഡിസ്പ്ലേ
2018-ലെ ഫ്രാൻസിലെ 18 ചതുരശ്ര മീറ്റർ പി3.91 സ്റ്റേജ് എൽഇഡി സ്‌ക്രീൻ
യുഎസ്എ 2020-ൽ 16 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഔട്ട്‌ഡോർ പി3.91 സ്റ്റേജ് എൽഇഡി വാൾ
USA 2020-ൽ 15 ചതുരശ്ര മീറ്റർ P2.5 LED ഡിസ്പ്ലേ
കാനഡ 2021-ൽ 15 ചതുരശ്ര മീറ്റർ പി3.91 ബാക്ക്‌ഡ്രോപ്പ് എൽഇഡി ഡിസ്‌പ്ലേ
15 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഇൻഡോർ P3.91 എൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേ യുഎസ്എ 2019
ചിലി 2019 ലെ 12 ചതുരശ്ര മീറ്റർ P6 ഔട്ട്‌ഡോർ LED സ്‌ക്രീൻ
2018-ൽ ഫ്രാൻസിൽ 12 ചതുരശ്ര മീറ്റർ പി3.91 വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന LED സ്‌ക്രീൻ
USA 2019 ലെ വിവാഹത്തിനായുള്ള 12 ചതുരശ്ര മീറ്റർ P3.91 LED ഡിസ്പ്ലേ
2019 സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ 12 ചതുരശ്ര മീറ്റർ P2.5 HD LED സ്ക്രീൻ
ഫ്രാൻസിൽ 12 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഔട്ട്‌ഡോർ P3.91 LED ഡിസ്‌പ്ലേ 2019
USA 2020-ൽ 9sqm ഔട്ട്‌ഡോർ P3.91 LED ഡിസ്‌പ്ലേ
8 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഔട്ട്‌ഡോർ P3.91 എൽഇഡി സ്‌ക്രീൻ ഫ്രാൻസിൽ 2020
ബെൽജിയത്തിലെ പരസ്യത്തിനായി 6 ചതുരശ്ര മീറ്റർ P4.81 ഔട്ട്‌ഡോർ LED ഡിസ്‌പ്ലേ
USA 2019-ൽ 8 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഔട്ട്‌ഡോർ P3.9 LED സ്‌ക്രീൻ
USA 2020-ലെ ഹോട്ടലിനായി 6 ചതുരശ്ര മീറ്റർ P3.9 LED സ്‌ക്രീൻ
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക